Touriga

In Portugal common ingredient of grape varieties (also Tourigo): Touriga Branca (Alvarelhão Branco, Branco Gouvaes) Touriga Femea (Touriga Brasileira) Touriga Franca (Touriga Frances, Touriga Francesa, Tourigo Frances) Touriga Nacional (Touriga, Touriga Fina, Tourigo, Tourigo Antiguo, Tourigo do Dão)
Found on https://glossary.wein-plus.eu/touriga
No exact match found