Ushkonyr

Ushkonyr (Үшқоңыр; formerly known as Shamalgan, or Chemolgan, Шамалған, Чемолган) is a rural community near Almaty in Kazakhstan. It is notable as the birthplace of current Kazakhstani president, Nursultan Nazarbayev ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Ushkonyr
No exact match found