Strepsinoma

Strepsinoma is a genus of moths of the Crambidae family. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Strepsinoma
No exact match found