Obeidia

Obeidia is a genus of moth in the family Geometridae. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Obeidia
No exact match found