Lachnagrostis limitanea

Lachnagrostis limitanea (syn. Agrostis limitanea, Spalding blown grass) is a threatened plant native to South Australia. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Lachnagrostis_limitanea
No exact match found