Euchalcia

Euchalcia is a genus of moths of the Noctuidae family. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Euchalcia
No exact match found