Ercheia

Ercheia is a genus of moths of the Noctuidae family. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Ercheia
No exact match found