Choreutis

Choreutidia Sauber, 1902 Hemerophila Fernald, 1900 (non Hübner [1817]: preoccupied) Choreutis is a moth genus. It belongs to the metalmark moths (family Choreutidae), and therein to subfamily Choreutinae. Of these, it is the type genus. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Choreutis
No exact match found