Caloptilia

Caloptilia is a genus of moths in the family Gracillariidae. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Caloptilia
No exact match found