Beryozovaya Roshcha

[Novosibirsk Metro] Beryozovaya Roshcha («Берёзовая ро́ща) is a station on the Dzerzhinskaya Line of the Novosibirsk Metro. It opened on June 25, 2005. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Beryozovaya_Roshcha_(Novosibirsk_Metro)
No exact match found