Azeta

Azeta is a genus of moths of the Noctuidae family. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Azeta
No exact match found