Atumashi Monastery

The Atumashi Monastery (အတုမရှိကျောင်း ʔətṵməʃḭ tɕáʊɴ; formally Maha Atulawaiyan Kyaungdawgyi or {my|မဟာ အတုလဝေယန် ကျောင်းတော်ကြီး} məhà ʔətṵla̰ wèjàɴ tɕáʊɴdɔ̀dʑí) is a Buddhist monastery located in Mandalay, Myanmar (Burma).{sfn|Fiala|2...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Atumashi_Monastery
No exact match found