Arcoptilia gizan

Arcoptilia gizan is a moth of the Pterophoridae family. It is known from Ethiopia, Somalia, Oman, Saudi Arabia and Yemen. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Arcoptilia_gizan
No exact match found