Aoki Kazuoki

Kazuoki was the sixth son of Aoki Kazusada, the 10th daimyo. In 1847 he succeeded his elder brother Shigetatsu, who abdicated. Kazuoki died on 26 September 1849 at age 28, having been daimyo for only two years. His posthumous Buddhist name is 玄了院殿俊徳義勇大居士. ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Aoki_Kazuoki
No exact match found