Algia fasciata

Algia fasciata is a species of brush-footed butterfly found in Asia. ==Subspecies== ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Algia_fasciata
No exact match found