Akun Tehdas

Akun Tehdas (English: Aku`s Factory) is the third album by Eppu Normaali. It was released February 19, 1980. On the album, the band switched their style from punk rock to new wave. Mikko Saarela wasn`t Eppu Normaali`s bassist on the album, but he still wrote lyrics to it. Akun Tehdas was the first album to include Mikko `Vaari` Nevalainen on ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Akun_Tehdas
No exact match found