Akai Tsuki

== Accolades == 28th Japan Academy Prize ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Akai_Tsuki
No exact match found