Ahmed Esad Pasha

Ahmed Esad Pasha (Sakızlı Ahmet Esat Paşa , 1828; Sakız (Chios)-1875; Smyrna (Izmir)) was an Ottoman statesman. He was Grand Vizier of the Ottoman Empire during two terms: ...
Found on http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Esad_Pasha
No exact match found