Aegypius monachus

noun of southern Eurasia and northern Africa
Found on http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=Aegypius%20monachus
No exact match found